Our Contacts Info: Order Status: +91 90363 15865 [11 AM to 5 PM on Working Days Only] Order Placing: +91 98452 15865 [8 AM to 8 PM]

Now Available

ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯ [Tripura Rahasya] Sri Lalithopakhyanam

(ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ಸಮಾನವಾದ ಗ್ರಂಥ)
ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಹಾರಿತಾಯನ ಸಂಹಿತಾ
(ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ, ವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ)

(ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ - ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಗ್ರಂಥ)

(ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನುವಾದ, ವಿವರಣೆಗಳೊಡನೆ)

FREE SHIPPING for
Limited Period. 

Click HERE to BUY

FREE SHIPPING for
Limited Period.

Click HERE to BUY


 

Click Here to browse all books available @ Ommall, arranged publisherwise

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 235.00
Ex Tax: Rs. 235.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 150.00
Ex Tax: Rs. 150.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 95.00
Ex Tax: Rs. 95.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 38.00
Ex Tax: Rs. 38.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 130.00
Ex Tax: Rs. 130.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 88.00
Ex Tax: Rs. 88.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 390.00
Ex Tax: Rs. 390.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 200.00
Ex Tax: Rs. 200.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 97.00
Ex Tax: Rs. 97.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 170.00
Ex Tax: Rs. 170.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 150.00
Ex Tax: Rs. 150.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 165.00
Ex Tax: Rs. 165.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 235.00
Ex Tax: Rs. 235.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 70.00
Ex Tax: Rs. 70.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 690.00
Ex Tax: Rs. 690.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 154.00
Ex Tax: Rs. 154.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 110.00
Ex Tax: Rs. 110.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 110.00
Ex Tax: Rs. 110.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 160.00
Ex Tax: Rs. 160.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 140.00
Ex Tax: Rs. 140.00

वस्तुनाम [Item Name]             &n..
Rs. 125.00
Ex Tax: Rs. 125.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 10 (दशमुखी) रुद्राक्षः..
Rs. 6,800.00
Ex Tax: Rs. 6,800.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 9 (नवमुखी) रुद्राक्षः ..
Rs. 4,800.00
Ex Tax: Rs. 4,800.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 8 (अष्टमुखी) रुद्राक्ष..
Rs. 5,800.00
Ex Tax: Rs. 5,800.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 1 (एकमुखी) रुद्राक्षः ..
Rs. 1,800.00
Ex Tax: Rs. 1,800.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 5 (पञ्चमुखी) रुद्राक्ष..
Rs. 100.00
Ex Tax: Rs. 100.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                   - ವಾಸ್ತು (..
Rs. 150.00
Ex Tax: Rs. 150.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - सुगम ज्योतिष प्रव..
Rs. 195.00
Ex Tax: Rs. 195.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - दयालुः हस्ती [Day..
Rs. 70.00
Ex Tax: Rs. 70.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - ರನ್ನ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು [Ranna Kela..
Rs. 32.00
Ex Tax: Rs. 32.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ రమణ సన్నిధి ..
Rs. 200.00
Ex Tax: Rs. 200.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಮುಹೂರ್ತ ಚಿಂತಾಮಣಿ [Muhu..
Rs. 225.00
Ex Tax: Rs. 225.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಮಂಜರಿ [S..
Rs. 200.00
Ex Tax: Rs. 200.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ [Tarabala..
Rs. 50.00
Ex Tax: Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - Mahapurush Maharaj as We..
Rs. 150.00
Ex Tax: Rs. 150.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ గణేశ ప్రరాణమ..
Rs. 180.00
Ex Tax: Rs. 180.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - हठयोगप्रदीपिका [Hatha ..
Rs. 225.00
Ex Tax: Rs. 225.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು &n..
Rs. 120.00
Ex Tax: Rs. 120.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Sacred Books of The Ea..
Rs. 30,000.00
Ex Tax: Rs. 30,000.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Water The Roots (..
Rs. 500.00
Ex Tax: Rs. 500.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - बाहुबली हनुमान [B..
Rs. 30.00
Ex Tax: Rs. 30.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - यन्त्रोद्धारकहनुम..
Rs. 50.00
Ex Tax: Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಸತ್ಯತ್ಮ ಸುಧಾ [Sat..
Rs. 50.00
Ex Tax: Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]              - ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಸ್ತವಗ..
Rs. 300.00
Ex Tax: Rs. 300.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                 - హరి కొలువు..
Rs. 85.00
Ex Tax: Rs. 85.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಪೈತೃಮೇಧಿಕಾ [Pu..
Rs. 190.00
Ex Tax: Rs. 190.00

Veda Books

https://www.ommall.in/index.php?route=product/category&path=170_469_496

वस्त्रनाम [Cloth Name] - Kuberan Mysore Silk Green Red Saree [कुबेरन् मैसूरु कौशेय हरितवर्ण रक्तवर्ण..
Rs. 13,965.00
Ex Tax: Rs. 13,965.00

वस्त्रनाम [Cloth Name] - Kuberan Cotton Dhoti with Large Green Gold Border [कुबेरन् महाहरितस्वर्णबन्..
Rs. 927.00
Ex Tax: Rs. 927.00

वस्तुनाम [Item Name]                - 8 (अष्टमुखी) रुद्राक्ष..
Rs. 5,800.00
Ex Tax: Rs. 5,800.00

वस्तुनाम [Item Name]               - ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿದೆ [Jy..
Rs. 30.00
Ex Tax: Rs. 30.00

वस्तुनाम [Item Name]               - ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ..
Rs. 35.00
Ex Tax: Rs. 35.00

वस्तुनाम [Item Name]               - ದೀಪಾಂಜಲಿ [Deepaanj..
Rs. 30.00
Ex Tax: Rs. 30.00

वस्तुनाम [Item Name]               - Sri Hayagrivaadi &..
Rs. 99.00
Ex Tax: Rs. 99.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस्कृतप..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Mighty Raju’s Des..
Rs. 95.00
Ex Tax: Rs. 95.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Science Workbook:..
Rs. 195.00
Ex Tax: Rs. 195.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Defective Detecti..
Rs. 295.00
Ex Tax: Rs. 295.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अयनम् [Ayanam]लेख..
Rs. 50.00
Ex Tax: Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Logical Reasoning..
Rs. 295.00
Ex Tax: Rs. 295.00

ग्रन्थनाम [Book Name]             - Krishna The Call of The Flute..
Rs. 850.00
Ex Tax: Rs. 850.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - My Trees in The H..
Rs. 195.00
Ex Tax: Rs. 195.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Maths Workbook: L..
Rs. 195.00
Ex Tax: Rs. 195.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - 101 Copy Colourin..
Rs. 295.00
Ex Tax: Rs. 295.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस्कृतप..
Rs. 90.00
Ex Tax: Rs. 90.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               -अक्षरद् युतिः संस्कृतप्..
Rs. 100.00
Ex Tax: Rs. 100.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               -अक्षरद् युतिः संस्कृतप्..
Rs. 100.00
Ex Tax: Rs. 100.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 60.00
Ex Tax: Rs. 60.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 60.00
Ex Tax: Rs. 60.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 60.00
Ex Tax: Rs. 60.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 60.00
Ex Tax: Rs. 60.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - अक्षरद् युतिः संस..
Rs. 60.00
Ex Tax: Rs. 60.00

****  Tips to Search @ ommall.in ****

Namaste. With a Simple yet Powerful Search, It's easy to search for any products @ ommall.in.

Just type in a few letters of the name of any book or product,

1. eg., type "ramay" for ramayana instead of typing "ram" or "rama".

2. remove spaces or add spaces between search words and try again.

You will get precise results most of the times. Call us @ 98452 15865 for any further help.

- Team Ommall.in

This portal is an innovative, transparent platform providing 24/7 access to betting. The casino is licensed by the best certifying organizations in the world. The certificates confirm the reliability of this platform not only as an online casino, but also for sports betting and AviatorGames.

** Rs. 50 WORTH OM MALL GIFT VOUCHER **Buy Ommall Gift Vouchers & Send it to people close to You..
Rs. 49.00
Ex Tax: Rs. 49.00

** Rs. 100 WORTH OM MALL GIFT VOUCHER **Buy Ommall Gift Vouchers & Send it to people close to Yo..
Rs. 95.00
Ex Tax: Rs. 95.00

** Rs. 500 WORTH OM MALL GIFT VOUCHER **Buy Ommall Gift Vouchers & Send it to people close to Yo..
Rs. 490.00
Ex Tax: Rs. 490.00