ಪುರಾಣ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕೋಶ (19ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಅನುವಾದಿತ 14 ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ) [Purana Samucchaya Kosha (Collection of 14 Puranas translated by 19th Cen. Scholars)]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಪುರಾಣ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕೋಶ (19ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಅನುವಾದಿತ 14 ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ) 

                                                     [Purana Samucchaya Kosha (Collection of 14 Puranas translated by 19th Cen. Scholars)]

भाषा [Language]                        - कन्नड [ಕನ್ನಡ]

गुच्छविवरणम् [Set Description]    -

The Set consists of the following books (total of 60 vols) (ಒಟ್ಟು 60 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ) - 1. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ 2. ವಾಯುಪುರಾಣ (2 ಸಂಪುಟಗಳು) 3. ಭಾಗವತಪುರಾಣ (5 ಸಂಪುಟಗಳು) 4. ದೇವೀಭಾಗವತಪುರಾಣ (2 ಸಂಪುಟಗಳು) 5. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ 6. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣ (3 ಸಂಪುಟಗಳು) 7. ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು) 8. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ (25 ಸಂಪುಟಗಳು) ಮತ್ತು 1. ಆದಿಪುರಾಣ 2. ಸಾಂಬಪುರಾಣ 3. ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣ 4. ಗಣೇಶಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು) 5. ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯ 6. ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನಂ.

ರೂ. 20,000 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 4,000 ದಂತೆ 5 ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂತಿನ ಪಾವತಿಗೆ ದೊರಕುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

1. ರೂ. 4,000 - ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ (5 ಸಂಪುಟಗಳು)

2. ರೂ. 4,000 - ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾಪುರಾಣ (25 ಸಂಪುಟಗಳು), ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ಆದಿ ಪುರಾಣ

3. ರೂ. 4,000 - ವಾಯು ಮಹಾಪುರಾಣ (2 ಸಂಪುಟಗಳು), ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು), ಸಾಂಬಪುರಾಣ, ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯ

4. ರೂ. 4,000 - ಭವಿಷ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು), ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ (3 ಸಂಪುಟಗಳು)

5. ರೂ. 4,000 - ದೇವೀಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ (2 ಸಂಪುಟಗಳು), ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನಂ, ನೃಸಿಂಹ ಪುರಾಣ

Write a review

Please login or register to review

ಪುರಾಣ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕೋಶ (19ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಅನುವಾದಿತ 14 ಪುರಾಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ) [Purana Samucchaya Kosha (Collection of 14 Puranas translated by 19th Cen. Scholars)]

  • Availability: 2 - 3 DAYS
  • Views: 3810
  • Model: TATTWAPRABENKAN004

Available Options

  • Rs. 0.00
  • Ex Tax: Rs. 0.00

Tags: The Set consists of the following books (total of 60 vols) (ಒಟ್ಟು 60 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ) - 1. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ 2. ವಾಯುಪುರಾಣ (2 ಸಂಪುಟಗಳು) 3. ಭಾಗವತಪುರಾಣ (5 ಸಂಪುಟಗಳು) 4. ದೇವೀಭಾಗವತಪುರಾಣ (3 ಸಂಪುಟಗಳು) 5. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣ 6. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣ (3 ಸಂಪುಟಗಳು) 7. ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು) 8. ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣ (25 ಸಂಪುಟಗಳು) ಮತ್ತು 1. ಆದಿಪುರಾಣ 2. ಸಾಂಬಪುರಾಣ 3. ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣ 4. ಗಣೇಶಪುರಾಣ (8 ಸಂಪುಟಗಳು) 5. ತ್ರಿಪುರಾ ರಹಸ್ಯ 6. ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನಂ.

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣವು ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ೮ ಸಂಪುಟಗಳ ಈ ಬೃಹತ್‌ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ರೂ. ೨೫ ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾ..
Rs. 7,500.00 Rs. 6,000.00
text_tax Rs. 6,000.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 570.00 Rs. 450.00
text_tax Rs. 450.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 490.00 Rs. 450.00
text_tax Rs. 450.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ..
Rs. 40.00
text_tax Rs. 40.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ [Sri Gur..
Rs. 50.00
text_tax Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ..
Rs. 40.00
text_tax Rs. 40.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - నిత్య ప్రార్థనా (..
Rs. 60.00
text_tax Rs. 60.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                - ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕೈಪಿ..
Rs. 120.00
text_tax Rs. 120.00