-3% ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮಗ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ (ದಶೋಪನಿಷತ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳು, ಮಂಜರೀ ಸಹಿತ) [Satchidananda Samagra Shankara Bhashya Grantha Maala (includes Dashopanishat Brahmasutra Bhagavadgita Shankara Bhashyas, Manjari)]

Write a review

Please login or register to review

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮಗ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ (ದಶೋಪನಿಷತ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳು, ಮಂಜರೀ ಸಹಿತ) [Satchidananda Samagra Shankara Bhashya Grantha Maala (includes Dashopanishat Brahmasutra Bhagavadgita Shankara Bhashyas, Manjari)]

  • Availability: In Stock
  • Views: 4171

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮಗ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ
                                                    (ದಶೋಪನಿಷತ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳು, ಮಂಜರೀ ಸಹಿತ)
                                                    [Satchidananda Samagra Shankara Bhashya Grantha Maala
                                                    (includes Dashopanishat Brahmasutra Bhagavadgita Shankara Bhashyas, Manjari)]

लेखकः [Author]                         - श्री सच्चिदानन्देन्द्रसरस्वतीस्वामिनः [Sri Satchidanandendra Saraswathi Swamiji]

प्रकाशकः [Publisher]                 - अध्यात्मप्रकाशकार्यालयः [Adhyatma Prakasha Karyalaya]

भाषा [Language]                        -  कन्नड [ಕನ್ನಡ]

विचारः [Topic]                             - वेदान्तः (उपनिषत्) [Vedanta (Upanishat)]

आकारः [Size] -                             पुटाः [Pages] - 

ग्रन्थविवरणम् [Description]          - ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿವರ: 

೧. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ       - (ಮೂಲಸಹಿತ) - ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದೊಂದಿಗೆ

೨. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ     - (ಮೂಲಸಹಿತ) - ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದೊಂದಿಗೆ

೩. ೧೦ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯ - (ಮೂಲಸಹಿತ) - ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಕನ್ನಡಾನುವಾದದೊಂದಿಗೆ

(ಈಶ, ಕೇನ, ಕಠ, ಮುಂಡಕ, ಪ್ರಶ್ನ, ಮಾಂಡೂಕ್ಯ, ಐತರೇಯ, ತೈತ್ತಿರೀಯ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ)

೪. ೧೧ ಉಪನಿಷದ್ ಮಂಜರೀ (೧೧ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಸರಳಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

೫. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ (೨೧ ಶಂಕರವಿಜಯಗಳ ಆಧಾರಿತ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥ - ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

  • Rs. 3,520.00
  • Rs. 3,400.00
  • Ex Tax: Rs. 3,400.00

Tags: ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಮಗ್ರ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ (ದಶೋಪನಿಷತ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಗಳು, ಮಂಜರೀ ಸಹಿತ) [Satchidananda Samagra Shankara Bhashya Grantha Maala (includes Dashopanishat Brahmasutra Bhagavadgita Shankara Bhashyas, Manjari)], Sri Satchidanandendra Saraswathi Swamiji, Adhyatma Prakasha Karyalaya, Vedanta, Upanishat

 ಪರಮಾರ್ಥಚಿಂತಾಮಣಿ-೭೩೪ ಪುಟಗಳು; ೫ನೆಯ ಮುದ್ರಣ; ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಣತರ್ಕದ ತಲ..
Rs. 250.00
text_tax Rs. 250.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀಮತ್‌ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾಪುರ..
Rs. 550.00
text_tax Rs. 550.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರೀ (ಪದ್ಯ) [U..
Rs. 150.00
text_tax Rs. 150.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರೀ (ಗದ್ಯ) [U..
Rs. 50.00
text_tax Rs. 50.00

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣವು ಇದೀಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ೮ ಸಂಪುಟಗಳ ಈ ಬೃಹತ್‌ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ರೂ. ೨೫ ಲಕ್ಷಗಳು ವೆಚ್ಚವಾ..
Rs. 7,500.00 Rs. 6,000.00
text_tax Rs. 6,000.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 490.00 Rs. 450.00
text_tax Rs. 450.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 490.00 Rs. 450.00
text_tax Rs. 450.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ [Sri Gur..
Rs. 50.00
text_tax Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ..
Rs. 30.00
text_tax Rs. 30.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ (5..
Rs. 4,000.00
text_tax Rs. 4,000.00