तन्त्रपुस्तकानि [Tantra Books]

तन्त्रपुस्तकानि [Tantra Books]


Show:
Sort By:

ఉచ్చిష్ట గణపతి తంత్రం [Uchhishta Ganapathi Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ఉచ్చిష్ట గణపతి తం..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

మహామృత్యుంజయ అమృత పాశుపతం [Maha Mrityunjaya Amrutha Pasupatam]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మహామృత్యుంజయ అమృత..

Rs. 360.00 Ex Tax: Rs. 360.00

యోగినీ తంత్రం వామకేశ్వర తంత్రం [Yogini Tantram Vamakeswara Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - యోగినీ తంత్రం వామ..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

బదనిక తంత్రం [Badanika Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - బదనిక తంత్రం [Bad..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

మహాశక్తి మంత్ర తంత్ర రహస్యాలు [Mahasakthi Mantra Tantra Rahasyalu]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మహాశక్తి మంత్ర తం..

Rs. 200.00 Ex Tax: Rs. 200.00

మంత్రసాధన [Mantra Sadhana]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మంత్రసాధన [Mantra..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

తంత్రజాలం [Tantra Jalam]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - తంత్రజాలం [Tantra..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

శ్రీ శాక్తేయ తంత్రం [Sri Shaakteya Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ శాక్తేయ తంత్..

Rs. 360.00 Ex Tax: Rs. 360.00

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్ర సిద్ధి [Sri Subrahmanya Mantra Siddhi]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ..

Rs. 200.00 Ex Tax: Rs. 200.00

శ్రీ సూర్యనారాయణ మంత్ర సిద్ది [Sri Suryanarayana Mantra Siddhi]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ సూర్యనారాయణ ..

Rs. 200.00 Ex Tax: Rs. 200.00

శ్రీ లక్ష్మిగణపతి మంత్ర సిద్ధి [Sri Lakshmi Ganapathi Mantra Siddhi]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ లక్ష్మిగణపతి..

Rs. 200.00 Ex Tax: Rs. 200.00

మంత్ర సిద్ధి [Mantra Siddhi]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మంత్ర సిద్ధి [Man..

Rs. 180.00 Ex Tax: Rs. 180.00

యంత్ర మంత్ర తంత్ర [Yantra Mantra Tantra]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - యంత్ర మంత్ర తంత్ర..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

మంత్రశక్తి [Mantra Shakti]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మంత్రశక్తి [Mantr..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

మంత్రానుష్టాన చంద్రిక [Mantranushtana Chandrika]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - మంత్రానుష్టాన చంద..

Rs. 90.00 Ex Tax: Rs. 90.00

శ్రీ కాశీవిశాలాక్షి తంత్రమ్ [Sri Kasi Visalakshi Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ కాశీవిశాలాక్..

Rs. 300.00 Ex Tax: Rs. 300.00

శ్రీ హిరణ్యశూలినీ తంత్రమ్ [Sri Hiranyasulini Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ హిరణ్యశూలినీ..

Rs. 250.00 Ex Tax: Rs. 250.00

శ్రీ విశ్వరూపప్రత్యంగిర తంత్రం [Sri Vishwa Roopa Pratyangira Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ విశ్వరూపప్రత..

Rs. 300.00 Ex Tax: Rs. 300.00

శ్రీ లక్ష్మీ ప్రత్యంగిరా తంత్రం [Lakshmi Pratyangira Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ లక్ష్మీ ప్రత..

Rs. 450.00 Ex Tax: Rs. 450.00

షోడశనిత్య తంత్రం [Shodasanitya Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - షోడశనిత్య తంత్రం ..

Rs. 360.00 Ex Tax: Rs. 360.00

శూలిని దుర్గా తంత్రం [Suline Durga Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శూలిని దుర్గా తంత..

Rs. 360.00 Ex Tax: Rs. 360.00

శ్రీ దుర్గా తంత్రం [Sri Durga Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - శ్రీ దుర్గా తంత్ర..

Rs. 250.00 Ex Tax: Rs. 250.00

రుద్రయామళ తంత్రం [Rudra Yamala Tantram]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - రుద్రయామళ తంత్రం ..

Rs. 360.00 Ex Tax: Rs. 360.00