ಸವಿಷ್ಣು ಶಿವಾರ್ಚನಮ್ [Savishnu Shivarchanam]

Write a review

Please login or register to review

ಸವಿಷ್ಣು ಶಿವಾರ್ಚನಮ್ [Savishnu Shivarchanam]

  • Availability: In Stock
  • Views: 28

ग्रन्थनाम [Book Name]              - ಸವಿಷ್ಣು ಶಿವಾರ್ಚನಮ್ [Savishnu Shivarchanam]

लेखकः [Author]                          - कद्री प्रभाकर अडिग् [Kadri Prabhakara Adiga]

प्रकाशकः [Publisher]                   - श्री पब्लिकेशन् ट्रस्ट् [Sri Publication Trust]

भाषा [Language]                          - कन्नड [ಕನ್ನಡ]

आकारः [Size] -                              पुटाः [Pages] - 690  Pages

  • Rs. 650.00
  • Ex Tax: Rs. 650.00

Tags: ಸವಿಷ್ಣು ಶಿವಾರ್ಚನಮ್ [Savishnu Shivarchanam], कद्री प्रभाकर अडिग् [Kadri Prabhakara Adiga], श्री पब्लिकेशन् ट्रस्ट् [Sri Publication Trust]

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 490.00 Rs. 400.00
text_tax Rs. 400.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - संस्कृतचित्रपटाः (१४ च..
Rs. 490.00 Rs. 400.00
text_tax Rs. 400.00

ग्रन्थनाम [Book Name]               - ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ [Sri Gur..
Rs. 50.00
text_tax Rs. 50.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ..
Rs. 30.00
text_tax Rs. 30.00

ग्रन्थनाम [Book Name]                    - ಋಗ..
Rs. 350.00
text_tax Rs. 350.00