वेदान्तपुस्तकानि [Vedanta Books]

वेदान्तपुस्तकानि [Vedanta Books]


Show:
Sort By:

Shankara's Clarifications Of Certain Vedantic Concepts

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Shankara's Clarificati..

Rs. 30.00 Ex Tax: Rs. 30.00

ಶಾಂಕರಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನ [Shankara Samyagdarshana]

ಶಾಂಕರಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನ [Shankarasamyagdarshana] ಶಾಂಕರಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನ-೨೦೯ ಪುಟಗಳು; ೧ನೆಯ ಮುದ್ರಣ; ನುಲೆನೂ..

Rs. 100.00 Ex Tax: Rs. 100.00

ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು [Mahanarayana Upanishattu]

ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು [Mahanarayana Upanishattu] ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು- ೨೪೨ ಪು.; ೩ನೆಯ ಮು.; ಶ್ರೀ ..

Rs. 50.00 Ex Tax: Rs. 50.00

ಸವಾರ್ತಿಕಪಂಚೀಕರಣ [Savartika Panchikarana]

ಸವಾರ್ತಿಕಪಂಚೀಕರಣ [Savartikapnchikarana]ಸವಾರ್ತಿಕಪಂಚೀಕರಣ- ೬೦ ಪುಟಗಳು; ೩ನೆಯ ಮುದ್ರಣ; ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ..

Rs. 10.00 Ex Tax: Rs. 10.00

ವೇದಾಂತ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ [Vedanta Praveshike]

ವೇದಾಂತಪ್ರವೇಶಿಕೆ [Vedantapraveshike]..

Rs. 20.00 Ex Tax: Rs. 20.00

The Unique Teaching of Shankara

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Unique Teachi..

Rs. 20.00 Ex Tax: Rs. 20.00

ಶಂಕರವೇದಾಂತಸಾರ [Shankara Vedanta sara]

 ಶಂಕರವೇದಾಂತಸಾರ - ೩೦೨ ಪುಟಗಳು; ೩ನೆಯ ಮುದ್ರಣ; ಬೆಲೆ ರೂ. ೮೦/-ಶೀಶ್ರೀಗಳವರು ತಮ್ಮ ಮನನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅ..

Rs. 80.00 Ex Tax: Rs. 80.00

The Upanishadic Approach to Reality

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Upanishadic A..

Rs. 20.00 Ex Tax: Rs. 20.00

The Scientific Approach of Shankara Vedanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Scientific Ap..

Rs. 40.00 Ex Tax: Rs. 40.00

Misconceptions About Shankara

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Misconceptions About S..

Rs. 30.00 Ex Tax: Rs. 30.00

Minor Works of Sri Shankaracharya

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Minor Works of Sri Sha..

Rs. 20.00 Ex Tax: Rs. 20.00

Intuition of Reality

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Intuition of Real..

Rs. 40.00 Ex Tax: Rs. 40.00

Introductions to Vedanta Texts

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Introductions to Vedan..

Rs. 60.00 Ex Tax: Rs. 60.00

Intuitive Approach to Shankara Vedanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Intuitive Approach to ..

Rs. 40.00 Ex Tax: Rs. 40.00

The Basic Tenets of Shankara Vedanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Basic Tenets of Sh..

Rs. 60.00 Ex Tax: Rs. 60.00

Advaita Pancharatnam (by D.B. Gangolli)

ADVAITA PANCHARATNAM - 83 PagesAuthor: D.B. GangolliCommentary of a Stotra "Advaita Pancharatna..

Rs. 10.00 Ex Tax: Rs. 10.00

Sri Shankara's Advaita Siddhanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Sri Shankara's Advaita..

Rs. 30.00 Ex Tax: Rs. 30.00

Isavasyopanishat

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Isavasyopanishatलेखकः ..

Rs. 40.00 Ex Tax: Rs. 40.00

The Science of Being

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Science of Beingले..

Rs. 25.00 Ex Tax: Rs. 25.00

The Vision of Atman

 ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Vision ..

Rs. 30.00 Ex Tax: Rs. 30.00

Narada's Aphorisms on Bhakti

NARADA’S APHORISMS ON BHAKTI— 32 Pages; II Edition;Sri Sri SatchidanandendraSaraswati Swamiji in his..

Rs. 10.00 Ex Tax: Rs. 10.00

Shuddha Shankara Prakriya Bhaskara

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Shuddha Shankara Prakr..

Rs. 60.00 Ex Tax: Rs. 60.00

How to Recognize the Method of Vedanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - How to Recognize the M..

Rs. 50.00 Ex Tax: Rs. 50.00

Avasthatraya or the Unique Method of Vedanta

ग्रन्थनाम [Book Name]               - Avasthatraya or the Un..

Rs. 10.00 Ex Tax: Rs. 10.00

The Essential Sureshwara and Satchidanda

ग्रन्थनाम [Book Name]               - The Essential Sureshwa..

Rs. 150.00 Ex Tax: Rs. 150.00